DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

DK Consult

Diagnostika budov

Zabýváme se diagnostikou staveb a strojních technologií. K přesnému měření používáme profesionální termokameru, se kterou dokážeme detekovat teplotní rozdíly a tím tak odhalit poruchy obvodových plášťů budov, nebo například přehřívání elektrických zařízení.

Působíme po celé ČR

Naše služby

Co provádíme

Provádíme kontroly a technické zhodnocení budov dle ČSN a EN. Naše výstupy z prohlídek a měření mohou sloužit jako podklad pro současné i budoucí majitele nemovitostí. Díky naší konzultaci můžete zlepšit vlastnosti a zvýšit komfort bydlení, dosáhnout úspory energie za vytápění, nebo předejít budoucím problémům s koupí nevhodně realizovaného bytu či domu.