DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Kontrola provedených prací – stavební dozor

Kontrola provedených stavebních prací – stavební dozor

Stavební dozor je klíčovou součástí každého stavebního projektu. Jeho úkolem je zajistit, aby byla stavba realizována v souladu s platnými předpisy a normami, a aby byla kvalitně a bezpečně postavena. Pokud se chystáte na stavbu domu, bytu nebo jiného objektu jsme pro Vás ten správný partner.

Kdo je stavební dozor – technický dozor stavebníka (TDS)

Stavební dozor je odborník, který má vzdělání v oboru, autorizaci a zkušenosti z předešlých projektů. Na stavbě se vyskytuje v celém jejím průběhu a dohlíží na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby, především pak těch, které budou zakryté. Stavební dozor též kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací, sleduje také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem a je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě.

Kdy je dobré si najmout stavební dozor?

Stavební dozor je vhodné si na stavbu přizvat, pokud se ve stavebnictví nedostatečně orientujete, nebo pokud jste laikem v oboru. V takovém případě vám stavební dozor pomůže s kontrolou provedených prací, navrhne případné optimalizace a úspory, hájí vaše zájmy. Podpoříte tím hladký průběh Vaší stavby a ušetříte tak čas i peníze.

Kolik to stojí? 

Cena stavebního dozoru se pohybuje v řádu několika tisíc korun. Přesná cena závisí na mnoha faktorech, jako jsou rozsah a náročnost stavby, délka doby po kterou bude stavební dozor potřebný, domluvená četnost návštěv a kontrol na stavbě, a další. Přestože si stavební dozor přizvat může být pro mnohé investory nákladné, je to investice, která se vyplatí. Díky stavebnímu dozoru se totiž minimalizuje riziko chyb a nedostatků při stavbě, což může vést k výrazným úsporám v budoucnu.

Pokud se chystáte na stavbu a máte zájem o nezávislou cenovou nabídku na zajištění stavebního dozoru neváhejte nás kontaktovat.