DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Vyhledání potrubí topení a kontrola těles

Zde byla potřeba klienta před plánovanou rekonstrukcí vyhledat vedení topení v podlaze. V rámci prohlídky jsme zkontrolovali i funkčnost a průchodnost topných těles. Majitel tak má jistotu, že všechna tělesa topí na 100%