DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Řešení výskytu plísní

Trápí vás plesivé stěny způsobené kondenzující vlhkostí?

S naším přístrojem dokážeme identifikovat příčinu vzniku plísní. Většinou se jedná o kondenzující vlhkost v místě kontrukce, kde dochází k velkému prochladnutí – z pravidla vnitřní rohy (stěna /strop) nebo okolí špalet oken. Podle konkrétního případu navrhneme vhodné řešení.