DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Prohlídka RD termokamerou před plánovaným zateplením včetně konzultace

6.3.2023 jsme provedli kompletní prohlídku dvoupatrového RD termokamerou. Klientovi se po výměně kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo začala tvořit plíseň v některých místnostech. Dále zvažoval kompletní zateplení domu a chtěl znát náš názor a návrh provedení.

Naše doporučení:

Po prohlídce bylo konstatováno, že vytápění stabilně na nižší teplotu způsobuje větší vzdušnou vlhkost a ochlazování obvodových konstrukcí, v důsledku toho vznikají plísně na rizikových místech. Klientovi jsme doporučili kompletní zateplení fasády minerální vatou (případně EPS) sokl z XPS až pod úroveň terénu. Dále jsme probrali důležité detaily zateplení a nabídli konzultaci v průběhu realizace zateplení.