DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Prohlídka domu s konzultací řešení vyskytujících se plísní

22.2.2023 Proběhla prohlídka 2.patrového domu termokamerou. Dům byl vyzděn ze škvárobetonových tvárnic bez zateplení koncem 80.let. V důsledku toho v rohách místností kondenzuje vzdušná vlhkost a tvoří se plíseň.

Naše doporučení:

Kompletní zateplení fasády ideálně minerální vatou, soklu z XPS.