DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Kontrola podkrovního bytu termokamerou

14.2.2023 jsme provedli prohlídku podkrovního bytu. Bylo zjištěno sednutí tepelné izolace v místě střešních šikmin, nedostateční parotěsná a tepelná izolace u střešních oken způsobující kondenzaci vlhkosti a opakující se plíseň, nevhodně namontovaná a seřízená okna.

Naše doporučení:

Klientovi jsme doporučili ve vybraných místech rozkrytí sádrokartonu a opravu/ případné doplnění tepelné a parotěsné izolace, zejména okolo střešních oken. Dále seřízení plastových oken a případná výměna těsnění.