DK Consult

Diagnostika staveb a strojních technologií

Kontrola osazení oken v rámci stavebního dozoru

Pro klienta jsme provedli kontrolu osazení kvalitních hliníkových oken a dveří v novostavbě RD. Bylo odhaleno několik nedostatků (kotvení, tepelná a parotěsná izolace připojovací spáry), které dodavatel obratem opravil. Po dokončení stavby proběhne prohlídka termokamerou aby měl majitel 100% jistotu, že investice do kvalitních oken se mu vyplatí.